สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน : เหลือง แสด